Szkolenie kierowane jest do właścicieli i opiekunów kotów i psów, wolontariuszy i pracowników schronisk, hoteli i pensjonatów dla zwierząt, hodowców, trenerów, myśliwych oraz innych zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstawowych sposobów udzielania pierwszej pomocy zwierzętom domowym.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Czas trwania szkolenia: 8 godz. dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w 12 – 15 osobowych grupach

Pierwsza pomoc weterynaryjna


Program szkolenia

 1. Podstawy anatomii psa i kota
 2. Bezpieczeństwo własne i zwierzęcia – sposoby poskramiania i zasady transportu rannych zwierząt
 3. Podstawowe badanie zwierząt (pomiar temperatury, tętna i liczby oddechów, ocena błon śluzowych)
 4. Możliwości zastosowania leków z apteczki domowej. Leki o działaniu toksycznym dla zwierząt
 5. Schemat resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 6. Postępowanie w przypadku udaru cieplnego i hipotermii
 7. Pierwsza pomoc w razie odmrożeń i oparzeń
 8. Schemat udzielenia pierwszej pomocy zwierzęciu porażonemu przez prąd
 9. Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
 10. Postępowanie w zatruciach
 11. Postępowanie w przypadku urazów i złamań. Metody unieruchamiana, zasady zakładania opatrunków
 12. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie krwotoku
 13. Zasady udzielania pomocy w razie reakcji anafilaktycznej, np. w wyniku ukąszenia przez żmiję, pszczołę
 14. Postępowanie w nagłych wypadkach na polowaniach
 15. Pomoc porodowa. Pierwsza pomoc udzielana noworodkom

Koszt szkolenia: 350 PLN   (uczestnicy innych szkoleń w AMBItion 300 PLN)

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz