Szkolenie kierowane jest do właścicieli i opiekunów kotów i psów, wolontariuszy i pracowników schronisk, hoteli i pensjonatów dla zwierząt, hodowców, trenerów, myśliwych oraz innych zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstawowych sposobów udzielania pierwszej pomocy zwierzętom domowym.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632).

Czas trwania szkolenia: 8 godz. dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w 12 – 15 osobowych grupach, w formie bezpośredniej w Olsztynie.


Program szkolenia

 1. Bezpieczeństwo własne i zwierzęcia – sposoby poskramiania i zasady transportu rannych zwierząt.
 2. Podstawowe badanie zwierząt (pomiar temperatury, tętna i liczby oddechów, ocena błon śluzowych).
 3. Możliwości zastosowania leków z apteczki domowej. Leki o działaniu toksycznym dla zwierząt.
 4. Schemat resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 5. Postępowanie w przypadku udaru cieplnego i hipotermii.
 6. Pierwsza pomoc w razie odmrożeń i oparzeń.
 7. Schemat udzielenia pierwszej pomocy zwierzęciu porażonemu przez prąd.
 8. Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
 9. Postępowanie w zatruciach.
 10. Postępowanie w przypadku urazów i złamań. Metody unieruchamiana, zasady zakładania opatrunków.
 11. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie krwotoku.
 12. Zasady udzielania pomocy w razie reakcji anafilaktycznej, np. w wyniku ukąszenia przez żmiję, pszczołę.
 13. Pomoc porodowa. Pierwsza pomoc udzielana noworodkom.

Cena: 400 PLN

Karta zgłoszenia WET

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz