Wydawnictwo AMBItion powstało w 2021 roku i jest prywatną, niezależną oficyną wydawniczą.
Specjalizujemy się w literaturze fachowej z zakresu fizjoterapii, zoofizjoterapii, zoopsychologii. Nasze książki i skrypty mają służyć głównie uczestnikom szkoleń i kursów prowadzonych m.in. przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego AMBItion.
Do grona naszych autorów należą wykładowcy, praktycy prowadzący kursy i szkolenia.

Regulamin sprzedaży książek


ok1


Tytuł: Fizjoterapia małych zwierząt

Wydanie: 1
Rok wydania: 2021

Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-962616-0-1 (wersja papierowa)
ISBN: 978-83-962616-1-8 (wersja elektroniczna)
Liczba stron: 240
Cena (z VAT): 75,00 – wersja papierowa – nakład wyczerpany, dostępna tylko wersja PDF
                            
50,00 – wersja elektroniczna (PDF)

* w przypadku równoczesnego zakupu 2 różnych tytułów – jedna opłata za przesyłkę

Fizjoterapia zwierząt to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w całej medycynie weterynaryjnej.  Jeszcze kilka lat temu niedoceniona, raczkująca i budząca zdziwienie, stała się jedną z alternatyw chirurgicznego leczenia wielu chorób zarówno ortopedycznych jak i neurologicznych. Coraz częściej właściciele zwierząt towarzyszących postrzegają fizjoterapię jako szansę na ograniczenie bólu, poprawę lokomocji, a tym samym lepszą jakość życia. Oprócz rehabilitacji ważna jest także profilaktyka, której podstawą jest ruch i odpowiednie żywienie.

Prezentowana książka jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia zespołu autorów, z których każdy co dzień praktykuje i spotyka liczne przypadki różnych schorzeń. Ich doświadczenie oraz wiedza zawarta w tej książce mogą stać się krokiem do rozwoju zoofizjoterapeutów. Wstępne rozdziały zawierają podstawowe treści z zakresu anatomii, biomechaniki, diagnostyki obrazowej. Stanowią one bazę do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania organizmu. Następnie przedstawione zostały działy i metody fizjoterapii – masaż, kinezyterapia, fizykoterapia, fizjoprofilaktyka, diagnostyka i ocena funkcjonalna. Dalszą część stanowi prezentacja programów rehabilitacji małych zwierząt z najczęstszymi chorobami ortopedycznymi i neurologicznymi. Zwierzęta to specyficzni pacjenci aby móc je dobrze usprawniać, należy poznać ich mowę ciała, rodzaje wysyłanych sygnałów komunikacyjnych, behawioralną ocenę dolegliwości bólowych. To także znalazło się w tej książce.

Mamy nadzieję, że nasz podręcznik będzie przydatny w kształceniu, a następnie codziennej pracy fizjoterapeutów zwierząt. Wiele gotowych planów terapii, ryciny, autorskie zdjęcia, na pewno pozwolą na pogłębienie wiedzy i ułatwią leczenie naszych pacjentów z wykorzystaniem metod fizjoterapii.


ok2
Tytuł: Zoopsychologia

Wydanie: 1
Rok wydania: 2021

Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-962616-2-5 (wersja papierowa)
ISBN: 978-83-962616-3-2 (wersja elektroniczna)
Liczba stron: 160
Cena (z VAT): 75,00 – wersja papierowa – nakład wyczerpany, dostępna tylko wersja PDF
                             50,00 – wersja elektroniczna (PDF)

* w przypadku równoczesnego zakupu 2 różnych tytułów – jedna opłata za przesyłkę

Zoopsychologia to nowa dziedzina wiedzy o relacjach człowiek-zwierzę towarzyszące, gospodarcze, czy też dzikie. Zajmuje się niepatologicznymi zaburzeniami w zachowaniu zwierząt, analizą relacji między opiekunem i zwierzęciem a także pomiędzy zwierzętami tego samego lub różnych gatunków. Zawód zoopsychologa funkcjonuje w Polsce dopiero od 2007 roku. Zadaniem zoopsychologa jest pomoc w tworzeniu satysfakcjonujących relacji między człowiekiem a zwierzęciem, udzielanie opiekunom wsparcia w usuwaniu lub redukowaniu niepożądanych czy niepokojących zachowań zwierząt. Rolą zoopsychologa jest też pomoc przy wyborze zwierzęcia, ocenianiu jego stanu psychicznego i osobowości. Właściwa terapia to często jedyna szansa na to, żeby zwierzęta, szczególnie „po przejściach” były szczęśliwe.

Niniejsza książka jest dedykowana głównie osobom, które chcą uzyskać kwalifikacje w zawodzie zoopsychologa. Podręcznik prezentuje problematykę pracy ze zwierzętami towarzyszącymi, wyjaśnia, jak prawidłowo interpretować i kształtować zachowanie psów, kotów, gryzoni – czyli gatunków najczęściej spotykanych w naszych domach. Coraz więcej osób traktuje zwierzęta podmiotowo, można więc przypuszczać, że działalność zoopsychologa to zawód przyszłości.

Na naszym rynku wydawniczym pojawił się nareszcie pierwszy podręcznik będący źródłem rzetelnej i naukowej wiedzy z dziedziny behawioryzmu i zoopsychologii. Autorki w jasny i klarowny sposób przybliżają podstawowe zasady nowoczesnego podejścia do terapii behawioralnej zwierząt. Czytelnicy dowiedzą się jak przebiegają procesy uczenia się, jakie emocje przeżywają zwierzęta i jak je sygnalizują. Ponadto zrozumieją,  jak interpretować ich zachowanie odrzucając utarte stereotypy oraz co my, ludzie możemy zrobić, żeby nasze wspólne życie było dla nich i dla nas lepsze. Niezbędna pozycja dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem behawiorysty czy zoopsychologa, oraz dla tych, którzy po prostu chcą wiedzieć więcej.

Beata Leszczyńska (recenzentka)