Kurs dla osób, które chcą poznać i stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną, komplementarną metodę terapii w leczeniu małych zwierząt.

Zawód akupunkturzysta posiada numer 323001 w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Zał. do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r Dz. U. poz. 227).

Program kursu został opracowany na podstawie wzorców szkolenia w zakresie medycyny chińskiej oraz standardu Informacja o zawodzie Akupunkturzysta opublikowanego w 2018 roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wymagania zdrowotne: ogólny, dobry stan zdrowia. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być znaczne dysfunkcje wzroku, niskie czucie dotykowe, mała zręczność palców oraz słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Wstępne wymagania programowe dla uczestników: znajomość anatomii zwierząt, wiedza w zakresie najczęściej występujących chorób zwierząt.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i zootechnika
 • zoofizjoterapeutów, zoopsychologów, behawiorystów zwierząt
 • absolwentów i studentów studiów przyrodniczych
 • asystentów i opiekunów zwierząt w klinikach weterynaryjnych, schroniskach i przytuliskach dla zwierząt

Osoby zgłaszające się na kurs są zobowiązane do przesłania wraz z Kartą zgłoszenia kopii/skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferta szkoleniowa obejmuje 60 godzin dydaktycznych. Zjazdy weekendowe realizowane są w formie bezpośredniej, z dużym udziałem zajęć praktycznych.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632):

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu, mają także stały dostęp do materiałów szkoleniowych (prezentacje) umieszczonych na stronie internetowej ambition.edu.pl (w zakładce opatrzonej hasłem).

Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (współpracujemy z urzędami pracy) lub Pożyczki na kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

Liczba godzin: 60
Czas trwania kursu: 7 dni

Zajęcia odbywają się w 10 – 12 osobowych grupach, w formie stacjonarnej w Olsztynie.


Program kursu

 1. Podstawy medycyny chińskiej – yin i yang jako aspekty zjawisk; relacje i wzorce dysharmonii; pięć przemian, cykl odżywczy i kontrolny; zasady leczenia w TCM i profilaktyka; substancje witalne; fizjologia i patologia potrójnego ogrzewacza; podstawowe wzorce patologii: niedobór qi, yang, krwi, płynów, yin…
 2. Organizacja gabinetu, zasady BHP, typy igieł.
 3. Anatomia układu nerwowego.
 4. Mechanizm oddziaływania akupunktury na ból.
 5. Wzorce patologii elementu wody, drzewa, ognia, ziemi, płuc – merydianów i punktów akupunkturowych.
 6. Lokalizacja punktów akupunkturowych na ciele psa i kota.
 7. Techniki wkłuwania i manipulacji igły.
 8. Zastosowanie akupunktury w leczeniu bólu przewlekłego, bólu z układu mięśniowo-szkieletowego w przebiegu osteoarthrithis, choroby dyskowej; bólów neuropatycznych, mięśniowych, bólu wisceralnego.
 9. Zastosowanie akupunktury zwalczaniu bólu w przebiegu chorób układu moczowego, pokarmowego.
 10. Zastosowanie akupunktury zwalczaniu bólu w przy urazach.
 11. Akupunktura w przypadkach niebólowych – choroby skóry, epilepsja, zaburzenia systemu immunologicznego.
 12. Akupunktura w problemach behawioralnych zwierząt.
 13. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach oparta na tradycyjnej medycynie weterynaryjnej i medycynie chińskiej.

Cena: 5700 PLN     Studenci: 5200 PLN

Karta zgłoszenia WET

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz