AMBItion umożliwia:

  • zdobycie nowego zawodu: akupunkturzysty, masażysty, lasoterapeuty, animatora zdrowego stylu życia, organizatora usług medycznych, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych: język angielski dla fizjoterapeutów, język angielski medyczny, fizjoprofilaktyka, komunikacja kliniczna, praca z klientem / pacjentem „trudnym”

Karta zgłoszenia MED