Uczestnikami kursu mogą być osoby obsługujące klientów/pacjentów w palcówkach medycznych, ośrodkach prowadzących turystykę medyczną – opiekunowie klienta, organizatorzy usług medycznych, recepcjoniści, animatorzy zdrowego stylu życia, diagności telemedyczni.

Kurs jest prowadzony na poziomach: B1, B2, C1, C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest przygotowanie do poprawnego, samodzielnego i świadomego używania języka obcego medycznego w interakcji z obcokrajowcem oraz do używania języka obcego specjalistycznego z zakresu medycyny.

Uczestnicy kursu zapoznają się ze specjalistyczną terminologią w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie wywiadu z klientem/pacjentem na potrzeby organizacji podstawowej diagnostyki, leczenia i obsługi dokumentacji medycznej. 

Przygotowanie uczestników do efektywnej komunikacji w języku angielskim/niemieckim jest realizowane poprzez poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy medyczne i okołomedyczne, pracę z tekstami źródłowymi.

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie

Kurs adresowany jest do pracowników hoteli, Wellness & Spa, fizjoterapeutów, masażystów, sekretarek medycznych.

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna gościa hotelowego korzystającego z turystyki zdrowotnej.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632):

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego

Wykładowcy: menedżer zdrowia, psycholog, specjalista ICT.

Liczba godzin: 32
Czas trwania kursu: 4 dni

Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych, w formie bezpośredniej.


Program kursu

 1. Jakość usług zdrowotnych.
 2. Czynniki kształtujące wizerunek placówki.
 3. Umiejętności personalne. Budowanie własnego wizerunku.
 4. Zasady etyczne w pracy z klientem/pacjentem.
 5. Komunikacja interpersonalna.
 6. Komunikacja kliniczna, komunikacja z klientem/pacjentem trudnym.
 7. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce – cele, formy, funkcje.
 8. Podstawy logistyki w planowaniu usług zdrowotnych.
 9. Postępowanie w sytuacji kryzysowej.
 10. Podstawy prawa medycznego. Ochrona danych osobowych.
 11. Zarządzanie e-zdrowiem.
 12. Prowadzenie dokumentacji medycznej z użyciem narzędzi informatycznych.

§ 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Wykładowcy: lektorzy z doświadczeniem akademickim, specjalizujący się w zakresie medycyny, nauk o zdrowiu.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych, w formie bezpośredniej.
Istnieje możliwość zamówienia lekcji indywidualnych.


Cena: 1000 PLN

Karta zgłoszenia MED

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz