Uczestnikami kursu mogą być osoby obsługujące klientów/pacjentów w palcówkach medycznych, ośrodkach prowadzących turystykę medyczną – opiekunowie klienta, organizatorzy usług medycznych, recepcjoniści, animatorzy zdrowego stylu życia, diagności telemedyczni.

Kurs jest prowadzony na poziomach: B1, B2, C1, C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest przygotowanie do poprawnego, samodzielnego i świadomego używania języka obcego medycznego w interakcji z obcokrajowcem oraz do używania języka obcego specjalistycznego z zakresu medycyny.

Uczestnicy kursu zapoznają się ze specjalistyczną terminologią w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie wywiadu z klientem/pacjentem na potrzeby organizacji podstawowej diagnostyki, leczenia i obsługi dokumentacji medycznej. 

Przygotowanie uczestników do efektywnej komunikacji w języku angielskim/niemieckim jest realizowane poprzez poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy medyczne i okołomedyczne, pracę z tekstami źródłowymi.

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Wykładowcy: lektorzy z doświadczeniem akademickim, specjalizujący się w zakresie medycyny, nauk o zdrowiu.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych, w formie bezpośredniej.
Istnieje możliwość zamówienia lekcji indywidualnych.


Cena: 1000 PLN

Karta zgłoszenia MED

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz