Kurs dla osób zainteresowanych pracą w charakterze opiekuna w domu podopiecznego, domach opieki społecznej i innych placówkach w kraju i za granicą.

Zakres: przygotowanie teoretyczne i praktyczne do opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną – wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego podopiecznego, mobilizowanie podopiecznego do samoobsługi, pobudzanie jego sprawności fizycznej i psychicznej.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy, specjaliści z dużym stażem zawodowym – lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog.

Liczba godzin: 50
Czas trwania kursu: 5 dni (zajęcia w soboty i niedziele po 10 godzin dydaktycznych)

Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).


Program kursu

 1. Podstawy fizjologii starzenia się człowieka.
 2. Podstawy psychologii wieku podeszłego.
 3. Choroby osób starszych (udar mózgu, demencja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, choroba zwyrodnieniowa, nietrzymanie moczu, choroba nowotworowa, amputacje kończyn).
 4. Specyfika pracy z osobą starszą i niepełnosprawną, zasady etyki.
 5. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy opiekuna – zasady bezpiecznego wykonywania czynności opiekuńczych, techniki radzenia sobie ze stresem.
 7. Efektywna komunikacja z podopiecznym i jego rodziną, unikanie konfliktów.
 8. Przygotowanie otoczenia osoby starszej i niepełnosprawnej (likwidacja barier, niezbędny sprzęt, „budowanie przestrzeni chorego”).
 9. Zasady pielęgnacji osoby starszej i niepełnosprawnej (higiena ciała, podawanie posiłków i leków, transfer chorego, profilaktyka odleżyn).
 10. Elementy terapii zajęciowej, aktywizacja ruchowa.
 11. Profilaktyka upadków.
 12. Zasady żywienia osób starszych i przewlekle chorych – produkty dozwolone i zabronione.