Szkolenie Liczba godzin Terminy
Zoofizjoterapia – kurs modułowy 

1 moduł 1200 PLN

Studenci 1000 PLN

Cena kursu nie obejmuje 30-godz. praktyki zawodowej!

Możliwość opłaty w ratach

4 x 32 + 30 godz. praktyk Moduł I – 04-05.09; 18-19.09.2021

Moduł II – 02-03.10; 16-17.10.2021

Moduł III – 06-07.11; 13-14.11.2021

Moduł IV – 27-28.11; 04-05.12.2021

Zapewniamy możliwość odbycia praktyki w Olsztynie lub Gdańsku – koszt 350 zł.
Praktykę można odbyć także we własnym zakresie.

Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub pożyczki na kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

Zoopsychologia – Behawiorystyka

6500 PLN

Studenci i uczestnicy innych kursów AMBItion
5500 PLN

Możliwość opłaty w ratach

Cena kursu nie obejmuje 20-godz. praktyki zawodowej!

220 04-05.09; 18-19.09.2021

02-03.10; 16-17.10.2021

06-07.11; 13-14.11.2021

27-28.11; 04-05.12.2021

Kurs obejmuje 144 godz. zajęć z bezpośrednim udziałem wykładowcy, 56 godz. pracy zdalnej i 20 godz. praktyki zawodowej

Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub pożyczki na kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

Pierwsza pomoc weterynaryjna

350 PLN

8 3.10.2021