Kurs/Szkolenie Liczba godzin Terminy, cena
Zoofizjoterapia 128 + 30 godz. praktyk

05-06.03.2022; 19-20.03.2022

02-03.04.2022

14-15.05.2022; 21-22.05.2022; 28.05-29.05.2022

11-12.06.2022; 25-26.06.2022

Cena: 5000 PLN Studenci 4200 PLN

Cena kursu nie obejmuje 30-godz. praktyki zawodowej! Zapewniamy możliwość odbycia praktyki w Olsztynie lub Gdańsku – koszt 350 zł.
Praktykę można odbyć także we własnym zakresie.

Możliwość opłaty w ratach.

Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub Pożyczki na Kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

ZAPRASZAMY do rekrutacji!

 

Zoofizjoterapia – kurs modułowy 

 

 

4 x 32 + 30 godz. praktyk Moduł I – 04-05.09; 18-19.09.2021

 

Moduł II – 02-03.10; 16-17.10.2021

Moduł III – 06-07.11; 13-14.11.2021

Moduł IV – 27-28.11; 04-05.12.2021

Cena: 1 moduł 1200 PLN; Studenci 1000 PLN

Cena kursu nie obejmuje 30-godz. praktyki zawodowej! Zapewniamy możliwość odbycia praktyki w Olsztynie lub Gdańsku – koszt 350 zł.
Praktykę można odbyć także we własnym zakresie.

Możliwość opłaty w ratach. Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub pożyczki na kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

Zoopsychologia – Behawiorystyka

 

 

 

220 04-05.09; 18-19.09.2021

 

02-03.10; 16-17.10.2021

06-07.11; 13-14.11.2021

27-28.11; 04-05.12.2021

Kurs obejmuje 144 godz. zajęć z bezpośrednim udziałem wykładowcy, 56 godz. pracy zdalnej i 20 godz. praktyki zawodowej

Cena: 6500 PLN; Studenci i uczestnicy innych kursów AMBItion 5500 PLN

Cena kursu nie obejmuje 20-godz. praktyki zawodowej!

Możliwość opłaty w ratach. Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub pożyczki na kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

Pierwsza pomoc weterynaryjna

 

 

8

3.10.2021

Cena: 350 PLN

Język angielski dla fizjoterapeutów

 

 

60

2 razy w miesiącu po 4 godziny dydaktyczne – sobota i niedziela

Forma bezpośrednia

  • mała grupa 2000 PLN
  • duża grupa 1500 PLN

Forma zdalna

  • mała grupa 1500 PLN
  • duża grupa 1000 PLN