AMBItion umożliwia:

  • zdobycie nowego zawodu: zoofizjoterapeuty, fizjoterapeuty koni, akupunkturzysty małych zwierząt, zoopsychologa
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych: pierwsza pomoc weterynaryjna
  • zdobycie nowych umiejętności na potrzeby własne: świadomy opiekun psa/kota

Karta zgłoszenia WET