Kurs adresowany jest do osób posiadających wykształcenie minimum średnie, o dowolnym profilu zawodowym. Szczególnie predysponowani są fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi,  pielęgniarki, nauczyciele, trenerzy rekreacji, opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, leśnicy, przewodnicy turystyczni, psychologowie, psychoterapeuci, właściciele/pracownicy gospodarstw agroturystycznych.

Celem kursu jest podniesienie kompetencji pracowników sektora opieki zdrowotnej, edukacji, turystyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych w różnych grupach wiekowych. Kurs przygotowuje do praktycznego prowadzenia terapii lasem, której głównym celem jest wielopłaszczyznowy wpływ na dobrostan człowieka, przeciwdziałanie negatywnym skutkom wielkomiejskiego trybu życia obfitującego w liczne stresory.

Program kursu został opracowany zgodnie z wytycznymi Forest Therapy Institute.

Oferta szkoleniowa obejmuje 60 godzin dydaktycznych, w tym 72% stanowią zajęcia praktyczne. Zjazdy weekendowe (piątek-niedziela) realizowane są w formie mieszanej – zajęcia w kontakcie bezpośrednim,  w tym zajęcia terenowe, oraz zajęcia on-line.

Zajęcia prowadzą: certyfikowane przewodniczki kąpieli leśnych i inni specjaliści (leśnik, fizjoterapeuta, psycholog, ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy).

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632):

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe przed każdymi zajęciami w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Liczba godzin: 60
Czas trwania kursu: 10 dni

Zajęcia odbywają się w 12-15 osobowych grupach, w formie stacjonarnej  w Olsztynie i jego okolicach.


Program kursu

I. Prozdrowotna praktyka kontaktu z naturą – wprowadzenie
 1. Czym jest shinrin-yoku, historia kąpieli leśnych.
 2. Stopnie szkolenia (przewodnik kąpieli leśnych, terapeuta lasem).
 3. Mechanizm działania kąpieli leśnych na organizm człowieka.
 4. Skuteczność terapii lasem w świetle badań naukowych.
II. Techniki pracy terapeuty lasem
 1. Komunikacja interpersonalna, facylitacja.
 2. Elementy treningu Jacobsona, Schultza, elementy terapii poznawczo-behawioralnej, techniki wyobrażeniowe, mindfulness.
 3. Podstawy metody SI (Integracja Sensoryczna).
 4. Terapia oddechowa.
 5. Ludoterapia, arteterapia.
III. Znajomość regionu
 1. Rośliny leśne – podstawy morfologii, zasady tworzenia zielnika.
 2. Rozpoznawanie gatunków drzew i roślin zielnych.
 3. Dziedzictwo kulturowe regionu.
IV. Praktyka terapii lasem
 1. Zasady prowadzenia kąpieli leśnych (wybór miejsca do kąpieli leśnej, 5 kroków do shinrin-yoku, tempo spaceru).
 2. Leśne zaproszenia (ćwiczenia mające na celu pogłębienie uważności i kontaktu z naturą).
 3. Pokazowa kąpiel leśna.
 4. Lasoterapia dla osób aktywnych zawodowo.
 5. Lasoterapia dla osób starszych.
 6. Edukacja leśna dzieci.
 7. Shinrin-yoku w warunkach domowych.
V. Bezpieczeństwo terapii w lesie
 1. Zasady korzystania z lasów – regulacje prawne.
 2. Pierwsza pomoc (w warunkach leśnych).
 3. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia (załamanie pogody, kontakt z dzikimi zwierzętami).
 4. Jadalne i trujące gatunki roślin.
 5. Jadalne i trujące grzyby.
 6. Kontakt z dzikimi zwierzętami.

Cena: 5000 PLN

Karta zgłoszenia MED

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz