Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o. przekazuje Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o., oraz informuje o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o., ul. Stanisława Murzynowskiego 14/30, 10-684 Olsztyn, e-mail: ambition.olsztyn@gmail.com lub info@ambition.edu.pl oraz ambition.wydawnictwo@gmail.com
 1. Korzystając z elektronicznego formularza kontaktowego, karty zgłoszenia oraz formularza zamówienia akceptujecie Państwo niniejszą Politykę Prywatności.
 1. Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail przetwarzane będą w celach kontaktowych w sprawach wynikających z treści umieszczonej z formularzu.
 1. Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, telefon, e-mail, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, realizacji usług szkoleniowych, obsługi reklamacji, realizacji umowy, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt. a, b RODO).
 1. Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres do dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail przetwarzane będą w celach realizacji zamówienia.
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub realizacji zamówienia przez AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o. będą przechowywane przez okres realizacji umowy. Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe osób fizycznych są przechowywane przez okres 3 lat.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celach kontaktowych, do realizacji procesu rekrutacji, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.