Kurs jest przeznaczony dla studentów oraz absolwentów kierunku fizjoterapia.

Celem kursu jest poszerzenie kompetencji językowych w zakresie:

  • komunikacji z pacjentem anglojęzycznym
  • prowadzenia dokumentacji medycznej
  • zwiększenia mobilności zawodowej
  • przygotowania do efektywnego korzystania z fachowej literatury
  • uczestnictwa w specjalistycznych kursach, warsztatach, konferencjach naukowych odbywających się w języku angielskim
  • przygotowania do wyjazdów w ramach programu ERASMUS+

Uczestnicy kursu zapoznają się ze specjalistyczną terminologią w zakresie podstaw anatomii, fizjologii, objawów chorób, metod fizjoterapii oraz praktyki zawodowej. Zajęcia przygotują także do zbierania wywiadu z pacjentem, kontaktów z rodziną, otoczeniem – w tym z członkami zespołu terapeutycznego.

Przygotowanie uczestników do efektywnej komunikacji w języku angielskim jest realizowane poprzez poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy fizjoterapeuty, pracę z tekstami źródłowymi.

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Wykładowcy: lektorzy z doświadczeniem akademickim, specjalizujący się w zakresie fizjoterapii.

Liczba godzin dydaktycznych: poziom A2 – 60, poziom B2 – 60

Organizacja zajęć: 15 dni w systemie weekendowym (sobota i niedziela po 4 godziny dydaktyczne dziennie). Zajęcia odbywają się w grupach małych (5-6 osobowych) lub dużych (8-10 osobowych) w formie zdalnej. Istnieje możliwość zamówienia lekcji indywidualnych.


Cena: forma bezpośrednia (zajęcia w Olsztynie)

  • mała grupa: 2000 PLN
  • duża grupa: 1500 PLN

Cena: forma zdalna

  • mała grupa: 1500 PLN
  • duża grupa: 1000 PLN

Karta zgłoszenia MED

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz