Kurs dla osób, które chcą poznać i stosować techniki masażu jako działanie harmonizujące funkcje fizyczne i psychiczne, działające profilaktycznie, relaksacyjnie. Zdobyte umiejętności można wykorzystać w celu usuwania konsekwencji zmian przeciążeniowych (np. na skutek długotrwałej pracy w pozycji siedzącej), zespołów bólowych, zmęczenia mięśni po wysiłku fizycznym a także niewydolności oddechowej (także w przebiegu Covid-19).

Kurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, nie posiadających przeciwwskazań zdrowotnych.

Po przesłaniu Kartą zgłoszenia, kandydaci będą proszeni o wypełnienie oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych.

Kurs obejmuje 50 godzin dydaktycznych z zakresu podstaw anatomii, fizjologii, technik masażu i metodyki zabiegów.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632):

 • 80% obecności na zajęciach
 • zaliczenie teoretyczne (test z całości materiału)
 • zaliczenie praktyczne

Ukończenie kursu daje możliwość pracy gabinetach i ośrodkach SPA, klubach fitness, pływalniach, siłowniach lub otworzenia własnej działalności gospodarczej (gabinet prywatny) – kod PKD 93.13. Z.

Kurs nie uprawnia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie masażu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z dnia 22 lipca 2011 r.).

Wykładowcy: fizjoterapeuci z wieloletnią praktyką, wykładowcy akademiccy.

Liczba godzin: 50
Czas trwania kursu: 6 dni (3 weekendy, zajęcia co 2 tygodnie)

Zajęcia odbywają się w 10 – 12 osobowych grupach, w formie stacjonarnej w Olsztynie.


Program kursu

 1. Podstawy anatomii i fizjologii, Trigger points.
 2. Teoria masażu:
  – rodzaje masażu
  – mechanizm działania masażu
  – wpływ masażu na organizm, ocena reakcji organizmu na zabieg masażu
  – wskazania, przeciwwskazania
  – skrócony wywiad z pacjentem w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań do zabiegu
 3. Zasady BHP, organizacja pracy masażysty, prowadzenie dokumentacji.
 4. Techniki masażu klasycznego.
 5. Metodyka masażu klasycznego:
  – Masaż kończyn górnych
  – Masaż kończyn dolnych
  – Masaż kręgosłupa
  – Masaż karku i obręczy barkowej
  – Masaż brzucha i klatki piersiowej
  – Masaż całego ciała

Cena: 1000 PLN

Karta zgłoszenia MED

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz