Wykładowcy AMBItion


Sienkiewicz

dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w 1991 r. otrzymał dyplom lekarza weterynarii. Stopień doktora uzyskał w roku 1997 a doktora habilitowanego w roku 2011. Od blisko 20 lat związany jest zawodowo z Katedrą Anatomii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbył staże naukowe na kilku uniwersytetach – w Koszycach, Utrechcie, Heidelbergu, Uppsali. Uczestniczył w realizacji 10 grantów badawczych, w trzech z nich pełnił funkcję kierownika projektu. Dorobek naukowy składa się z 60 oryginalnych publikacji naukowych oraz 150 doniesień i komunikatów zjazdowych. Jest jedynym w Polsce specjalistą od techniki plastynacji.


Kaniewska

lek. wet. Anna Kaniewska

Ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2005. Od 2006 roku jest właścicielką pierwszego w Polsce Weterynaryjnego Centrum Rehabilitacji KanVet w Olsztynie. Specjalista I i II stopnia w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii weterynaryjnej ESAVS w Luksemburgu i Wiedniu. Vice-Prezydent Stowarzyszenia VEPRA (Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association). Zajmuje się także rehabilitacją zwierząt w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej w Gdańsku. Autorka wielu publikacji na temat rehabilitacji zwierząt. Prywatnie właścicielka jamnika szorstkowłosego Fiksi, królika oraz świnki morskiej. Jej pasją są podróże. Każdą wolną chwilę spędza na planowaniu kolejnej wyprawy.


lek. wet. Justyna Abako

Absolwentka Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się diagnostyką obrazową psów i kotów, a w szczególności wykorzystaniem rezonansu magnetycznego do badania ośrodkowego układu nerwowego i aparatu ruchu. Wykonuje i interpretuje wyniki badań, prowadzi kompleksową opiekę anestezjologiczną nad pacjentem. Zoofizjoterapeutka.


Zduniak

inż. Anna Zduniak

W roku 2007 ukończyła kierunek zootechnika na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie uzyskując tytuł inżyniera. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Poliklinice Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, gdzie pracuje na stanowisku starszego technika do dzisiaj. Absolwentka Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie. Od roku 2011 jest zoofizjoterapeutą w Centrum Rehabilitacji KanVet w Olsztynie. W 2016 roku ukończyła kurs masażu psów i kotów. Uczestniczyła w wielu seminariach i szkoleniach z zakresu psich sportów. Interesuje się problematyką behawioru zwierząt. Od prawie 20 lat zajmuje się pomocą zwierzętom bezdomnym.


Pettke

Aleksandra Pettke

Absolwentka Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie.  Po ukończeniu kursu odbyła praktyki w Animal Active Warszawa, gdzie zdobyła doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku zoofizjoterapeuty. Członek Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów. W latach 2018-2021 związana z Trójmiejską Kliniką Weterynaryjną, w której kierowała Trójmiejskim Weterynaryjnym Centrum Rehabilitacji. Aktualnie właścicielka firmy „Active Pet”. Nieustannie poszerza swoją wiedzę z zakresu rehabilitacji, aktywnie uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz warsztatach doskonalenia zawodowego. Uwielbia pracę z pacjentami neurologicznymi i jest wielką entuzjastką terapii manualnej, zwłaszcza Canine Fascial Manipulation® Method by Luigi Stecco (manipulacji powięziowych metodą Stecco), której ukończyła 2 poziomy. Prywatnie miłośniczka psów ras pierwotnych, właścicielka akity japońskiej.


Wesola

Beata Węsierska-Wesoła

Ukończyła kurs dyplomowy COAPE w Krakowie, uzyskując kwalifikację behawiorysty zwierząt. Aktualnie należy do kadry COAPE Polska. Jest też technikiem weterynarii. Brała udział w licznych konferencjach i seminariach, pogłębiając wiedzę na temat etologii, terapii behawioralnej i szkolenia zwierząt towarzyszących. Współpracuje z organizacją VIVA jako behawiorystka w zakresie doradztwa adopcyjnego i modyfikacji problemowych zachowań psów i kotów. Prowadzi własną praktykę w ośrodku terapii zwierząt „SOS Kiciopies”. Uczestniczy w realizacji projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni” a także prowadzi wykłady na temat zachowania kotów w „Kotka Cafe” w Gdańsku, oraz konsultacje behawioralne w zakresie modyfikacji zachowań psów i kotów.


jastrzebska

dr inż. Agata Jastrzębska

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku zootechnika na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła kurs dyplomowy COAPE nadający kwalifikacje behawiorysty zwierząt oraz kurs nadający kwalifikacje trenera psów. Od 2018 roku pracuje w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie. Jest członkiem Stowarzyszenia Zwierzyniec św. Franciszka w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Działa na rzecz ochrony praw zwierząt. 


ewertowska

mgr Emilia Ewertowska

Specjalistka tradycyjnej medycyny chińskiej. Absolwentka Akademii Tradycyjnych Nauk Medycznych w Pekinie, CNM College of Naturopathic Medicine w Londynie oraz placówek kształcenia ustawicznego medycyny chińskiej w Polsce. Kwalifikacje terapeuty medycyny chińskiej uznane przez Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w klinikach w Pekinie, Izraelu, Holandii oraz w Polsce. Aktualnie prowadzi Centrum Medycyny Naturalnej Elena w Olsztynie.


Juskiewicz

dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Długoletni nauczyciel akademicki – pracowała w Akademii Medycznej w Białymstoku, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, od 1995 r. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego, w której pełniła do roku 2021 funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii a później Wydziału Nauk o Zdrowiu. W dorobku naukowym posiada ponad 50 publikacji, udział w licznych konferencjach naukowych, kierowanie projektami badawczymi. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem fizjoterapeutów. W 2017 r. została powołana na eksperta w Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapii. Aktualnie pracuje w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Makowski

mgr Tomasz Makowski

Fizjoterapeuta, absolwent kierunku rehabilitacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Posiada pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej. Ukończył kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki oraz Integracji Sensorycznej. Nauczyciel akademicki w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi. Przez ponad 20 lat pracował w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. S. Popowskiego w Olsztynie, prowadzi również praktykę prywatną. Regularnie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje – ukończył kursy terapii metodą Vojty, NDT-Bobath, Terapii Integracji Sensorycznej, terapii manualnej, Kinesiology-active taping, Tensiotapingu, masażu niemowląt i małych dzieci, a także kurs terapii mózgowego porażenia dziecięcego. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach w zakresie rehabilitacji dzieci.


Asmann

mgr Miłosz Asmann

Fizjoterapeuta, absolwent Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego. Dyplomowany terapeuta metody PNF. Ukończył liczne kursy, m.in.: Kinetic Control, elementy metody Bobath, metody McKenzie, kompresjoterapii, treningu funkcjonalnego w sporcie i rehabilitacji, nowoczesnych metod biofeedback w podstawowej rehabilitacji, diagnostyki obrazowej narządu ruchu, Manual & Handling Training (Metody Bezpiecznego Przemieszczania Pacjentów). Ma duże doświadczenie w pracy z pacjentem starszym, dementywnym, długoterminowym oraz paliatywnym. Jest współautorem książki pt. „Opiekun medyczny w praktyce” – odnośnie układania, podnoszenia i przemieszczania pacjenta.


Szalecki

mgr Michał Szalecki

Fizjoterapeuta, absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego w roku 2011. Ukończył liczne specjalistyczne szkolenia i kursy w zakresie fizjoterapii: terapia manualna – szkoła niemiecka (certyfikat MT), IBITA Bobath dla dorosłych, diagnostyka i terapia tkanek miękkich, masaż klasyczny, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne formy masażu stosowane w fizjoterapii, diagnostyka radiologiczna, kompleksowa terapia blizny. Od 2012 roku pracuje jako fizjoterapeuta w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Olsztynie, aktualnie prowadzi także zajęcia ze studentami kierunku fizjoterapia w OSW.