Wykładowcy AMBItion

 


Sienkiewicz

dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w 1991 r. otrzymał dyplom lekarza weterynarii. Stopień doktora uzyskał w roku 1997 a doktora habilitowanego w roku 2011. Od blisko 20 lat związany jest zawodowo z Katedrą Anatomii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbył staże naukowe na kilku uniwersytetach – w Koszycach, Utrechcie, Heidelbergu, Uppsali. Uczestniczył w realizacji 10 grantów badawczych, w trzech z nich pełnił funkcję kierownika projektu. Dorobek naukowy składa się z 60 oryginalnych publikacji naukowych oraz 150 doniesień i komunikatów zjazdowych. Jest jedynym w Polsce specjalistą od techniki plastynacji.


Kaniewska

lek. wet. Anna Kaniewska

Ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2005. Od 2006 roku jest właścicielką pierwszego w Polsce Weterynaryjnego Centrum Rehabilitacji KanVet w Olsztynie. Specjalista I i II stopnia w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii weterynaryjnej ESAVS w Luksemburgu i Wiedniu. Vice-Prezydent Stowarzyszenia VEPRA (Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association). Zajmuje się także rehabilitacją zwierząt w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej w Gdańsku. Autorka wielu publikacji na temat rehabilitacji zwierząt. Prywatnie właścicielka jamnika szorstkowłosego Fiksi, królika oraz świnki morskiej. Jej pasją są podróże. Każdą wolną chwilę spędza na planowaniu kolejnej wyprawy.


Bochenska

dr Aneta Bocheńska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk weterynaryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie – praca doktorska z zakresu neurologii weterynaryjnej. Od 2014 roku specjalista chorób psów i kotów. W latach 2007 – 2010 odbyła szkolenie w Canine Rehabilitation Institute na Florydzie oraz wymagany staż i praktyki w TOPS Veterinary Rehab pod kierunkiem Laurie McCauley, DVM. W 2009 roku ukończyła kurs akupunktury weterynaryjnej w CHI Institute Europe w Madrycie. Autorka i współautorka licznych artykułów o tematyce neurologicznej i rehabilitacyjnej oraz z zakresu weterynaryjnej medycyny sportowej. Wraz z lek. wet. Anną Kaniewską była współautorką rozdziału „Elektroterapia w medycynie weterynaryjnej” w podręczniku „Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych” wydanym w 2012 roku. Wykładowca na licznych konferencjach i seminariach.


Orciuch

lek. wet. Magdalena Orciuch

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – w 2010 roku uzyskała tytuł lekarza weterynarii. Specjalista chorób wewnętrznych psów i kotów. W 2016 roku ukończyła kurs dyplomowy COAPE w Krakowie nadający kwalifikację behawiorysty zwierząt, a następnie podnosiła swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w Kongresach Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej. Od 2011 roku uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez VEPRA (Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association) w zakresie rehabilitacji zwierząt. Od roku 2012 pracuje jako lekarz weterynarii w Przychodni Weterynaryjnej Kanvet w Szreńsku.


Gulinska

lek. wet. Oliwia Gulińska

Absolwentka kierunku medycyna weterynaryjna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 2011 r. Specjalista chorób psów i kotów. W latach 2011-2015 odbyła studia doktoranckie w Katedrze Anatomii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu anestezjologii weterynaryjnej, neurologii, ortopedii. Aktualnie realizuje studia specjalizacyjne z radiologii weterynaryjnej. Pracuje w Przychodni Weterynaryjnej Kanvet w Szreńsku oraz Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej w Gdańsku.


Zduniak

inż. Anna Zduniak

W roku 2007 ukończyła kierunek zootechnika na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie uzyskując tytuł inżyniera. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Poliklinice Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, gdzie pracuje na stanowisku starszego technika do dzisiaj. Absolwentka Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie. Od roku 2011 jest zoofizjoterapeutą w Centrum Rehabilitacji KanVet w Olsztynie. W 2016 roku ukończyła kurs masażu psów i kotów. Uczestniczyła w wielu seminariach i szkoleniach z zakresu psich sportów. Interesuje się problematyką behawioru zwierząt. Od prawie 20 lat zajmuje się pomocą zwierzętom bezdomnym.


Pettke

Aleksandra Pettke

Absolwentka Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie.  Po ukończeniu kursu odbyła praktyki w Animal Active Warszawa, gdzie zdobyła doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku zoofizjoterapeuty. Członek Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów. Obecnie związana z Trójmiejską Kliniką Weterynaryjną, w której kieruje Trójmiejskim Weterynaryjnym Centrum Rehabilitacji. Nieustannie poszerza swoją wiedzę z zakresu rehabilitacji, aktywnie uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz warsztatach doskonalenia zawodowego. W pracy jest wielką entuzjastką terapii manualnej.
Prywatnie miłośniczka psów ras pierwotnych, właścicielka akity japońskiej.


Wesola

Beata Węsierska-Wesoła

Ukończyła kurs dyplomowy COAPE w Krakowie, uzyskując kwalifikację behawiorysty zwierząt. Aktualnie należy do kadry COAPE Polska. Jest też technikiem weterynarii. Brała udział w licznych konferencjach i seminariach, pogłębiając wiedzę na temat etologii, terapii behawioralnej i szkolenia zwierząt towarzyszących. Współpracuje z organizacją VIVA jako behawiorystka w zakresie doradztwa adopcyjnego i modyfikacji problemowych zachowań psów i kotów. Prowadzi własną praktykę w ośrodku terapii zwierząt „SOS Kiciopies”. Uczestniczy w realizacji projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni” a także prowadzi wykłady na temat zachowania kotów w „Kotka Cafe” w Gdańsku, oraz konsultacje behawioralne w zakresie modyfikacji zachowań psów i kotów.


Jaworska

mgr Anna Jaworska

Zoofizjoterapeuta, technik weterynarii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – magister biologii o specjalizacji biologia medyczna. Tytuły naukowe uzyskała po obronie prac „Efekty obciążania organizmu psa pracującego w wybranych sportach (urazy układu mięśniowo – szkieletowego)” oraz „Przejawy asymetrii funkcjonalnej u psów trenowanych w Agility”. Właścicielka trzech owczarków szetlandzkich. W czasie wolnym trenuje i prowadzi zajęcia Agility w Centrum Sportów Kynologicznych Na Fali. Jest też na ostatnim etapie drogi do uzyskania tytułu i uprawnień sędziego Agility. Swoją pasję rozwija od ponad 10 lat z licznym sukcesami.


Hura

lek. med. Urszula Maria Hura-Ruitenbach

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalista I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalista II stopnia w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Od 1996 roku jest właścicielką Olsztyńskiego Centrum Rehabilitacji zajmującego się kompleksową rehabilitacją dzieci i dorosłych, medycyną sportową, odnową biologiczną. Aktywnie uczestniczyła w organizowaniu pierwszego w województwie warmińsko-mazurskim uzdrowiska Gołdap – „Kumiecie Zdrój” oraz jednego z pierwszych Medical Spa – WARMIA PARK w Pluskach. Była konsultantem regionalnym w dziedzinie balneoklimatologii. Jest konsultantem medycznym na Polskę produktów dla fizjoterapii firm Technomex, Bioptron, Bemer. Współpracuje naukowo z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz z Uniwersytetem Medycznym w Groningen w Holandii. Wykładowca w Olsztyńskiej Szkole Wyższej oraz na UWM w Olsztynie. Autorka licznych publikacji z zakresu rehabilitacji i medycyny fizykalnej, propagatorka działań prozdrowotnych.


Hinburg

dr inż. Anna Hinburg

Uprawnienia zawodowe jako dietetyk uzyskała w 2002 roku. Absolwentka Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Doktor z zakresu technologii żywności i żywienia. Zajmuje się edukacją żywieniową na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Autorka trzech informatorów dla diabetyka oraz licznych artykułów do magazynu „Gluko.mag” i „Szugarfrik”. Współautorka podręcznika, pt. ”Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii” oraz „Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne”.


Juskiewicz

dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Długoletni nauczyciel akademicki – pracowała w Akademii Medycznej w Białymstoku, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, od 1995 r. do chwili obecnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego, w której pełni funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii. W dorobku naukowym posiada ponad 50 publikacji, udział w licznych konferencjach naukowych, kierowanie projektami badawczymi. Od 20 lat zajmuje się kształceniem fizjoterapeutów. W 2017 r. została powołana na eksperta w Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapii.


Marlega

mgr Anna Marlęga

Logopeda dyplomowany, neurologopeda, rehabilitant głosu, trener wystąpień publicznych, dyplomowany konsultant Metody One Brain. Świadectwa i certyfikaty z zakresu logopedii zdobyła w znanych i renomowanych instytucjach naukowych w całej Polsce. Zajmuje się wczesną interwencją rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka, terapią ręki, terapią jąkania, emisją i higieną głosu. W pracy stosuje m.in. metody: Integracji Sensorycznej, masażu logopedycznego, ergoterapii, metodę Castillo Moralesa. Jej pasją jest praca z pacjentami neurologicznymi. W 2005 r. założyła Stowarzyszenie Pomocy Osobom po Udarach i Urazach Mózgu „Con Cresco”, które już przez 13 lat zapewnia pomoc zarówno chorym jak i ich rodzinom.


Dorota

mgr Dorota Westfeld

Ukończyła studia na kierunku nauczanie początkowe, jest nauczycielem dyplomowanym i terapeutą pedagogicznym z 28 letnim stażem. Ukończyła Studia Podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze spektrum autyzmu, Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Systemie Kształcenia Zintegrowanego a także liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. kurs Pedagog Specjalny – Studium Prawa Europejskiego, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach doskonalących i warsztatach. Jest autorką publikacji z dziedziny metodyki nauczania, szczególnie w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 1995 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia na kursach kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Współpracuje z Fundacją „Dialog” oraz z Uczelnią Jańskiego w Łomży.


Makowski

mgr Tomasz Makowski

Fizjoterapeuta, absolwent kierunku rehabilitacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Posiada pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej. Ukończył kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki oraz Integracji Sensorycznej. Nauczyciel akademicki w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi. Przez ponad 20 lat pracował w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. S. Popowskiego w Olsztynie, prowadzi również praktykę prywatną. Regularnie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje – ukończył kursy terapii metodą Vojty, NDT-Bobath, Terapii Integracji Sensorycznej, terapii manualnej, Kinesiology-active taping, Tensiotapingu, masażu niemowląt i małych dzieci, a także kurs terapii mózgowego porażenia dziecięcego. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach w zakresie rehabilitacji dzieci.


Asmann

mgr Miłosz Asmann

Fizjoterapeuta, absolwent Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego. Dyplomowany terapeuta metody PNF. Ukończył liczne kursy, m.in.: Kinetic Control, elementy metody Bobath, metody McKenzie, kompresjoterapii, treningu funkcjonalnego w sporcie i rehabilitacji, nowoczesnych metod biofeedback w podstawowej rehabilitacji, diagnostyki obrazowej narządu ruchu, Manual & Handling Training (Metody Bezpiecznego Przemieszczania Pacjentów). Ma duże doświadczenie w pracy z pacjentem starszym, dementywnym, długoterminowym oraz paliatywnym. Jest współautorem książki pt. „Opiekun medyczny w praktyce” – odnośnie układania, podnoszenia i przemieszczania pacjenta.


Worobel

mgr Martyna Worobel

Fizjoterapeuta, absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji ukończyła liczne specjalistyczne kursy – Terapii Neurorozwojowej Niemowląt NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej I i II stopień, kinesiotapingu, masażu klasycznego (profil rozszerzony), kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest instruktorem sportu osób niepełnosprawnych. Przez 6 lat pracowała jako fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie, aktualnie pracuje jako pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie, jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, filia Działdowo oraz na Wydziale Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.


Szalecki

mgr Michał Szalecki

Fizjoterapeuta, absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego w roku 2011. Ukończył liczne specjalistyczne szkolenia i kursy w zakresie fizjoterapii: terapia manualna – szkoła niemiecka (certyfikat MT), IBITA Bobath dla dorosłych, diagnostyka i terapia tkanek miękkich, masaż klasyczny, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne formy masażu stosowane w fizjoterapii, diagnostyka radiologiczna, kompleksowa terapia blizny. Od 2012 roku pracuje jako fizjoterapeuta w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Olsztynie, aktualnie prowadzi także zajęcia ze studentami kierunku fizjoterapia w OSW.


Kazmierczak

mgr Anna Kaźmierczak

Pedagog, terapeuta zajęciowy, aktualnie realizuje podyplomowe studia w zakresie socjoterapii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku terapeuty w Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej „Dom Nad Doliną” w Różnowie, obecnie w Stowarzyszeniu „Nie Lękaj Się” w Olsztynie. Od wielu lat prowadzi zajęcia warsztatowe z terapii zajęciowej na kierunku fizjoterapia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego. Nie boi się podejmowania nowych wyzwań i nabywania nowych umiejętności.


Dzwonkowska

mgr Bożena Dzwonkowska

Socjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i IPSiR UW, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w Zakładzie Poprawczym w Barczewie i szkoleniu różnych grup zawodowych w zakresie umiejętności psychologicznych. Od 1999 r. prowadzi zajęcia ze studentami OSW w Olsztynie. Współautorka książki pod red. Katarzyny Sawickiej „Socjoterapia”.


Swiderska

mgr Danuta Świderska

Magister pielęgniarstwa, specjalista z zakresu pielęgniarstwa diabetologicznego. Expert Trener w edukacji diabetologicznej z wykorzystaniem narzędzi Mapy Konwersacyjnej do samokontroli cukrzycy. Pracuje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. S. Popowskiego w Olsztynie jako pielęgniarka – specjalista w poradni diabetologicznej. Współautorka 3 publikacji z zakresu edukacji zdrowotnej w pediatrii.


Ostrowski

mgr Krzysztof Ostrowski

Absolwent germanistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 17 lat uczy języka niemieckiego grupy w różnym wieku i zróżnicowanym stopniu zaawansowania językowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał ucząc niemieckiego na różnych poziomach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), pracował również w szkole językowej MASTERS w Olsztynie, prowadził także kursy językowe dla dorosłych na zlecenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Od wielu lat jest lektorem w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego.


Iwanczenko

Stanisław Iwanczenko

Leśnik z wykształcenia, z zamiłowania – przyrodnik, organizator turystyki pieszej. Od ponad 30 lat „kolekcjonuje” pomnikowe drzewa, zgłosił ich ponad 1500 do rejestracji. Od 1995 roku jest Wojewódzkim Społecznym Opiekunem Przyrody. Ma na swoim koncie odkrycia stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz zwierząt i grzybów. Znawca i popularyzator leczniczych gatunków roślin. Przez wiele lat uczestniczył w terenowych badaniach naukowych z biologami i ekologami z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Swoją wiedzą dzielił się także ze studentami w czasie zajęć terenowych. Zajmuje się fotografią przyrodniczą – jest autorem wystaw w Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie oraz Miejskim Domu Kultury w Miłakowie. Interesuje się ponadto historią Warmii Mazur i Powiśla, archeologią. Ma na swoim koncie kilka ciekawych odkryć z tej dziedziny.