Kurs adresowany jest do osób posiadających minimum wykształcenie średnie, które chcą poznać i stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną metodę leczenia wielu chorób – oceniać stan energetyczny organizmu człowieka oraz eliminować jego zaburzenia poprzez zastosowanie odpowiednich działań z zakresu naturalnej medycyny chińskiej.

Preferowani są absolwenci kierunków medycznych. Osoby z innym profilem wykształcenia są zobowiązane do zapoznania się z podstawami anatomii i fizjologii człowieka na podstawie wskazanych materiałów.

Zawód akupunkturzysta posiada numer 323001 w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Zał. do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r Dz. U. poz. 227).

Program kursu został opracowany na podstawie wzorców szkolenia w zakresie medycyny chińskiej oraz standardu Informacja o zawodzie Akupunkturzysta opublikowanego w 2018 roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wymagania zdrowotne: ogólny, dobry stan zdrowia.
Przeciwwskazaniami do wykonywania akupunktury są znaczne dysfunkcje wzroku, niskie czucie dotykowe, mała zręczność palców oraz słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie zaświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu akupunkturzysty, wystawionego przez lekarza medycyny pracy.

Oferta szkoleniowa obejmuje 90 godzin dydaktycznych. Zjazdy weekendowe (piątek-niedziela) realizowane są w formie bezpośredniej, z dużym udziałem zajęć praktycznych.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632):

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu, mają także stały dostęp do materiałów szkoleniowych (prezentacje) umieszczonych na stronie internetowej ambition.edu.pl (w zakładce opatrzonej hasłem).

Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (współpracujemy z urzędami pracy) lub Pożyczki na kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

Liczba godzin: 65
Czas trwania kursu: 8 dni

Zajęcia odbywają się w 10-12 osobowych grupach, w formie stacjonarnej w Olsztynie.


Program kursu

 1. Elementy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Wprowadzenie do medycyny chińskiej – historia, przyczyny chorób, teoria yin yang.
 3. Pięć przemian i cykle.
 4. Pojęcie energii Qi i fizjologia potrójnego ogrzewacza.
 5. Podstawowe wzorce patologii.
 6. Wstęp do diagnozy – wywiad i obserwacja.
 7. Badanie pulsu.
 8. Diagnoza języka.
 9. Rodzaje punktów akupunkturowych.
 10. Struktura merydianów i ich rodzaje.
 11. Najważniejsze punkty akupunkturowe merydianów yin.
 12. Najważniejsze punkty akupunkturowe merydianów yang.
 13. Lokalizacja punktów akupunkturowych.
 14. Techniki manipulacji igieł.
 15. Diagnostyka różnicowa najczęstszych dolegliwości.
 16. Zasady doboru punktów i kombinacje punktów akupunkturowych.
 17. Leczenie bólu.
 18. Wskazania i przeciwwskazania do akupunktury, BHP, organizacja gabinetu.

Cena: 5800 PLN

Karta zgłoszenia MED

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz