Kurs dla osób, które chcą poznać i stosować metody fizjoterapii w leczeniu koni.

Zawód zoofizjoterapeuta znajduje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku – kod zawodu 516406.

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych – Zoofizjoterapeuta i dostosowany do pracy z końmi.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i zootechnika
 • hodowców, właścicieli koni, trenerów, jeźdźców, miłośników koni
 • magistrów, licencjatów, techników fizjoterapii, techników masażystów oraz studentów kierunku fizjoterapia
 • zoofizjoterapeutów
 • behawiorystów, zoopsychologów
 • absolwentów i studentów studiów przyrodniczych

Osoby zgłaszające się na kurs są zobowiązane do przesłania wraz z Kartą zgłoszenia kopii/skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferta szkoleniowa obejmuje 136 godzin dydaktycznych z zakresu wszystkich podstawowych działów fizjoterapii zwierząt. Zjazdy weekendowe realizowane są w formie bezpośredniej z dużym udziałem zajęć praktycznych. W sytuacji zaostrzenia przepisów pandemicznych Organizator zastrzega sobie możliwość realizacji części zajęć (teoretycznych) w formie on-line w czasie rzeczywistym. Zajęcia praktyczne odbywają się z udziałem koni w ośrodku agroturystycznym Wyspa Dadaj www.facebook.com/KonieWyspaDadaj

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632), uprawniającego do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty:

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego – prezentacja studium przypadku z planem rehabilitacji i zaleceniami w zakresie profilaktyki

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej na każdym zjeździe oraz mają dostęp do prezentacji, filmów zamieszczonych na stronie internetowej AMBItion.

Po ukończeniu kursu wskazane jest odbycie praktyki zawodowej pod kierunkiem doświadczonego fizjoterapeuty koni.

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy w lecznicach weterynaryjnych, stadninach, ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt, dają też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej (usługi w dziedzinie fizjoterapii koni).

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy, specjaliści z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnią praktyką w zakresie rehabilitacji koni – lekarze weterynarii, zoofizjoterapeuci:

 • prof. dr hab. n. wet. Waldemar Sienkiewicz, dr n. wet. Agnieszka Dudek, dr n. wet. Artur Stopyra – Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • lek. wet. Anna Jasińska-Kazimierczak – Acuvet Akupunktura i Rehabilitacja
 • mgr Zbigniew Siedlarczyk – FDM Horse Care Concept
 • mgr inż Magdalena Niklewska – fizjoterapia koni, X-Horse
 • inż. Eliza Golc – Konie na Wyspie Dadaj; Hoveler
 • Wiktoria Karyś – fizjoterapia koni

Liczba godzin: 136
Czas trwania kursu: 16 dni (8 zjazdów weekendowych)

Zajęcia odbywają się w 10 – 12 osobowych grupach, w formie stacjonarnej w Olsztynie i ośrodku Wyspa Dadaj.


Program kursu

 1. Anatomia topograficzna układu ruchu konia.
 2. Anatomia palpacyjna.
 3. Podstawy biomechaniki.
 4. Podstawy behawioru koni.
 5. Choroby układu ruchu (ortopedia, traumatologia, neurologia).
 6. Choroby koni sportowych.
 7. Budowa i choroby kopyt.
 8. Diagnostyka obrazowa na potrzeby fizjoterapii – interpretacja zmian patologicznych w obrazie radiologicznym kręgosłupa i szkieletu kończyn.
 9. Fizjoprofilaktyka chorób i urazów.
 10. Pierwsza pomoc.
 11. BHP fizjoterapeuty koni.
 12. Organizacja pracy fizjoterapeuty koni i marketing usług.
 13. Badanie pacjenta – ocena manualna, ocena w ruchu.
 14. Masaż koni.
 15. Terapia manualna.
 16. Techniki powięziowe.
 17. Kinezyterapia.
 18. Fizykoterapia.
 19. Metody wspomagające rehabilitację.
 20. Naturalne struganie oraz podkuwanie kopyt jako element rehabilitacji.
 21. Zaopatrzenie ortopedyczne.
 22. Wpływ żywienia na efekty rehabilitacji.

Cena: 9500 PLN

Karta zgłoszenia WET

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz