Kurs adresowany jest do terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, masażystów, nauczycieli, pracowników Wellness & Spa, trenerów personalnych, animatorów rekreacji i organizacji czasu wolnego, techników obsługi turystycznej, osób zatrudnionych w agroturystyce i hotelarstwie.

Celem kursu jest podniesienie kompetencji pracowników hoteli, ośrodków sportowych i rekreacyjnych, agroturystycznych, sanatoriów w zakresie efektywnego promowania zdrowego stylu życia i prowadzenia edukacji prozdrowotnej.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632):

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego

Wykładowcy: Psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, menedżer.

Liczba godzin: 60
Czas trwania kursu: 8 dni

Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych, w formie bezpośredniej.


Program kursu

 1. Podstawy fizjologii pracy i wypoczynku.
 2. Prozdrowotna rola aktywności fizycznej, zasady doboru form aktywności.
 3. Aktywność fizyczna adaptowana.
 4. Prozdrowotna praktyka kontaktu z naturą.
 5. Podstawy treningu funkcjonalnego.
 6. Choroby i zaburzenia cywilizacyjne – czynniki ryzyka, profilaktyka (dysfunkcje narządu ruchu, choroby metaboliczne, choroby psychiczne).
 7. Zarządzanie czasem.
 8. Komunikacja interpersonalna.
 9. Techniki relaksacyjne.
 10. Dziedzictwo kulturowe regionu.
 11. Zasady korzystania z lasów – regulacje prawne.
 12. Pierwsza pomoc (na zajęciach w terenie).
 13. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia w terenie.
 14. Problemy żywieniowe współczesnego człowieka – zasady racjonalnego odżywiania, błędy żywieniowe, jakość zdrowotna żywności.
 15. Wspomaganie żywieniowe w leczeniu chorób i urazów układu ruchu, zaburzeń masy ciała, chorób autoimmunologicznych.
 16. Edukacja żywieniowa.
 17. Zasady prowadzenia marketingu społecznego dla potrzeb promocji zdrowia.
 18. Wsparcie społeczne i jego znaczenie w promocji zdrowia.
 19. Zasady konstruowania programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia dla wybranych grup odbiorców (dzieci, rodzice, osoby czynne zawodowo, osoby starsze).
 20. Zdrowie a media i reklama. Wiarygodność informacji reklamowych.