Kurs adresowany jest do pracowników hoteli, Wellness & Spa, fizjoterapeutów, masażystów, sekretarek medycznych.

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna gościa hotelowego korzystającego z turystyki zdrowotnej.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632):

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego

Wykładowcy: menedżer zdrowia, psycholog, specjalista ICT.

Liczba godzin: 32
Czas trwania kursu: 4 dni

Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych, w formie bezpośredniej.


Program kursu

 1. Jakość usług zdrowotnych.
 2. Czynniki kształtujące wizerunek placówki.
 3. Umiejętności personalne. Budowanie własnego wizerunku.
 4. Zasady etyczne w pracy z klientem/pacjentem.
 5. Komunikacja interpersonalna.
 6. Komunikacja kliniczna, komunikacja z klientem/pacjentem trudnym.
 7. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce – cele, formy, funkcje.
 8. Podstawy logistyki w planowaniu usług zdrowotnych.
 9. Postępowanie w sytuacji kryzysowej.
 10. Podstawy prawa medycznego. Ochrona danych osobowych.
 11. Zarządzanie e-zdrowiem.
 12. Prowadzenie dokumentacji medycznej z użyciem narzędzi informatycznych.