Uczestnikami kursu mogą być osoby kontaktujące się z klientami/pacjentami w palcówkach medycznych, ośrodkach prowadzących turystykę medyczną, gabinetach kosmetologicznych, odnowy biologicznej oraz Wellness & Spa.

Celem kursu jest likwidacja barier komunikacyjnych, pokonanie lęku przed kontaktowaniem się z osobą niesłyszącą.

Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem migowym to element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, wyrównanie szans komunikacyjnych w procesie leczenia, rehabilitacji, odnowy biologicznej, turystyki.

Kurs jest prowadzony na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Uczestnicy kursu na poziomie podstawowym opanowują odczytywanie mowy z ust, elementy prozodyczne języka migowego, daktylografię (znaki liter statycznych, zmodyfikowanych i digrafów), podstawowe znaki ideograficzne.

Uczestnicy kursu na poziomie zaawansowanym uzyskują umiejętność posługiwania się  znakami ideograficznymi w zakresie czynności dnia codziennego, wizyty u lekarza/ fizjoterapeuty, w gabinecie kosmetycznym, w hotelu).

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie

Kurs adresowany jest do pracowników hoteli, Wellness & Spa, fizjoterapeutów, masażystów, sekretarek medycznych.

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna gościa hotelowego korzystającego z turystyki zdrowotnej.

Wydajemy zaświadczenia na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632):

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego

Wykładowcy: menedżer zdrowia, psycholog, specjalista ICT.

Liczba godzin: 32
Czas trwania kursu: 4 dni

Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych, w formie bezpośredniej.


Program kursu

 1. Jakość usług zdrowotnych.
 2. Czynniki kształtujące wizerunek placówki.
 3. Umiejętności personalne. Budowanie własnego wizerunku.
 4. Zasady etyczne w pracy z klientem/pacjentem.
 5. Komunikacja interpersonalna.
 6. Komunikacja kliniczna, komunikacja z klientem/pacjentem trudnym.
 7. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce – cele, formy, funkcje.
 8. Podstawy logistyki w planowaniu usług zdrowotnych.
 9. Postępowanie w sytuacji kryzysowej.
 10. Podstawy prawa medycznego. Ochrona danych osobowych.
 11. Zarządzanie e-zdrowiem.
 12. Prowadzenie dokumentacji medycznej z użyciem narzędzi informatycznych.

 

Wykładowcy: certyfikowany wykładowcy języka migowego.

Liczba godzin dydaktycznych: poziom podstawowy – 60; poziom zaawansowany – 60

Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych, w formie bezpośredniej.


Cena: 1500 PLN (za każdy poziom zaawansowania)