Uczestnikami kursu mogą być osoby kontaktujące się z klientami/pacjentami w palcówkach medycznych, ośrodkach prowadzących turystykę medyczną, gabinetach kosmetologicznych, odnowy biologicznej oraz Wellness & Spa.

Celem kursu jest likwidacja barier komunikacyjnych, pokonanie lęku przed kontaktowaniem się z osobą niesłyszącą.

Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem migowym to element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, wyrównanie szans komunikacyjnych w procesie leczenia, rehabilitacji, odnowy biologicznej, turystyki.

Kurs jest prowadzony na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Uczestnicy kursu na poziomie podstawowym opanowują odczytywanie mowy z ust, elementy prozodyczne języka migowego, daktylografię (znaki liter statycznych, zmodyfikowanych i digrafów), podstawowe znaki ideograficzne.

Uczestnicy kursu na poziomie zaawansowanym uzyskują umiejętność posługiwania się  znakami ideograficznymi w zakresie czynności dnia codziennego, wizyty u lekarza/ fizjoterapeuty, w gabinecie kosmetycznym, w hotelu).

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Wykładowcy: certyfikowany wykładowcy języka migowego.

Liczba godzin dydaktycznych: poziom podstawowy – 60; poziom zaawansowany – 60

Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych, w formie bezpośredniej.


Cena: 1500 PLN (za każdy poziom zaawansowania)