Kurs adresowany jest do lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów, pielęgniarek, pracowników socjalnych, kosmetologów, pracowników Wellness & Spa, pracowników obsługi hoteli.

Celem szkolenia jest:

 • nabycie umiejętności ułatwiających profesjonalne podejście do różnych typów klientów/pacjentów
 • pogłębienie rozumienia swojej roli zawodowej w relacji do klienta/pacjenta oraz zwiększenie efektywności działania w relacji z tzw. „trudnym klientem/pacjentem”
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach problemowych, stresowych

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów przez doświadczonego psychologa.

Liczba godzin: 16
Czas trwania kursu: 2 dni

Zajęcia w formie stacjonarnej w 10-12 osobowych grupach.


Program kursu

 1. Jakość obsługi klienta/pacjenta w kontekście jego potrzeb i oczekiwań.
 2. Trudny klient/pacjent – pojęcie, identyfikacja.
 3. Efektywna komunikacja i sztuka prowadzenia rozmów.
 4. Style komunikowania się. Asertywny komunikat jako sposób na unikanie nieporozumień.
 5. Techniki asertywności.
 6. Asertywna obrona przed krytyką i agresywnym zachowaniem.
 7. Dobór strategii prowadzenia rozmowy zależnie od typu klienta/pacjenta.
 8. Źródła powstawania konfliktów w kontakcie z pacjentem. Praktyczne schematy postępowania.
 9. Zasada spirali nakręcającego się konfliktu.
 10. Stres i wypalenie zawodowe jako pochodna stylu życia związanego z presją czasu, odpowiedzialnością i ilością informacji.
 11. Techniki radzenia sobie ze stresem.

Cena: 1500 PLN