Warsztat dla rodzin osób przewlekle chorych

Zakres: przygotowanie teoretyczne i praktyczne do domowej opieki nad osobą chorą, wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych, mobilizowanie podopiecznego do samoobsługi, pobudzanie jego sprawności fizycznej i psychicznej.

Liczba godzin: 8


Program warsztatu

 1. Techniki oceny podstawowych parametrów życiowych u osoby przytomnej i nieprzytomnej, pierwsza pomoc przedmedyczna
 2. Przygotowanie otoczenia osoby starszej i niepełnosprawnej
 3. Zasady pielęgnacji osoby starszej i niepełnosprawnej (higiena ciała, podawanie posiłków i leków, transfer chorego, profilaktyka upadków, profilaktyka odleżyn)
 4. Zasady bezpiecznego wykonywania czynności opiekuńczych, techniki radzenia sobie ze stresem

  Koszt warsztatu: 150 PLN

Oferujemy także indywidualne warsztaty w domu pacjenta – terminy i zakres tematyczny dostosowany do potrzeb zainteresowanych!!!

Karta zgłoszenia

Regulamin

Terminarz

 

 

Warsztat psychologiczny – praca z pacjentem ”trudnym”

Zakres: wypracowanie umiejętności ułatwiających profesjonalne podejście do pacjentów, radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach problemowych, stresowych.

Liczba godzin: 8


Program warsztatu

 1. Typy pacjentów, źródła konfliktów w kontakcie z pacjentem
 2. Efektywna komunikacja i sztuka prowadzenia rozmów
 3. Techniki asertywności jako sposób na unikanie nieporozumień
 4. Dobór strategii  prowadzenia rozmowy zależnie od typu pacjenta (agresywny, ciężko chory, zamknięty, gadatliwy, niewspółpracujący, itd.)
 5. Techniki radzenia sobie ze stresem

  Koszt warsztatu: 150 PLN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Terminarz

 

 

Warsztat dla rodziców z małymi dziećmi

Zakres: prawidłowości i zaburzenia rozwoju dziecka w wieku 0-18 miesięcy, zasady pielęgnacji i żywienia.

Liczba godzin: 5

Zajęcia odbywają się w grupie 5 rodziców z dziećmi.


Program warsztatu

 1. Prawidłowy rozwój dziecka w okresie 0-18 miesięcy
 2. Najczęstsze problemy i zaburzenia podczas rozwoju
 3. Ocena rozwoju każdego dziecka biorącego udział w warsztacie
 4. Pielęgnacja dziecka
 5. Żywienie dziecka

  Koszt warsztatu: 200 PLN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Terminarz

 

 

Warsztat dla rodziców oczekujących narodzin dziecka

Zakres: prawidłowości i zaburzenia rozwoju niemowląt, zasady pielęgnacji i żywienia.

Liczba godzin: 15

Zajęcia odbywają się w 10 osobowych grupach.


Program warsztatu

 1. Rehabilitacja w połogu
 2. Prawidłowy rozwój dziecka w okresie 0-18 miesięcy
 3. Najczęstsze problemy i zaburzenia podczas rozwoju
 4. Pielęgnacja dziecka
 5. Żywienie dzieci

  Koszt warsztatu: 150 PLN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Terminarz