Kurs dla osób zainteresowanych pracą w charakterze opiekunki małego dziecka. Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki z uwzględnieniem umiejętności stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Zakres: przygotowanie do świadomego, kompetentnego i twórczego pełnienia funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej w prywatnej opiece nad małym dzieckiem.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy, specjaliści z dużym stażem zawodowym – psycholog, pedagog, lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, dietetyk.

Liczba godzin: 60
Czas trwania kursu: 6 dni (zajęcia w soboty i niedziele – po 10 godzin dydaktycznych)

Absolwentka otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.   w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Nowoczesna niania – opiekunka małego dziecka


Program kursu

 1. Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 2. „Kamienie milowe” w rozwoju dziecka – monitorowanie rozwoju ruchowego
 3. Psychologiczne podstawy rozwoju dziecka
 4. Podstawy pedagogiki
 5. Gry i zabawy
 6. Choroby wieku dziecięcego
 7. Profilaktyka  zdrowotna – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywność fizyczna, zapobieganie wadom postawy
 8. Żywienie dziecka – specyfika żywienia dzieci w różnym wieku, produkty zalecane i niewskazane, żywność przetworzona w diecie dziecka, żywienie dziecka chorego (nietolerancje i alergie pokarmowe)
 9. Kompetencje opiekuna – zasady bezpiecznego wykonywania czynności opiekuńczych, techniki radzenia sobie ze stresem, kompetencje interpersonalne, etyka zawodowa
 10. Pierwsza pomoc przedmedyczna (m.in. w przypadkach zakrztuszenia, utraty oddechu, urazu)
 11. Pielęgnacja dziecka zdrowego i chorego
 12. Twórczy rozwój dziecka – nauka przez zabawę, rozwój zainteresowań, kreatywności
 13. Praca z dzieckiem uzdolnionym
 14. Praca z dzieckiem „trudnym” – nadpobudliwym, chorym, niepełnosprawnym

  Koszt kursu: 1200 PLN (materiały szkoleniowe w cenie kursu) – możliwość opłaty w 2 ratach

Karta zgłoszenia

Regulamin

Terminarz