Kurs jest adresowany do fizjoterapeutów chcących pogłębić wiedzę z zakresu prawidłowego oraz zaburzonego rozwoju dziecka i mechanizmów wspomagających rozwój.

Osoby zgłaszające się na Kurs są zobowiązane do przesłania wraz z Kartą zgłoszenia kopii/skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zakres: pogłębienie wiedzy fizjoterapeutów z zakresu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci w różnych przedziałach wiekowych, zapoznanie z głównymi jednostkami chorobowymi i zaburzeniami rozwoju niemowląt i małych dzieci. Programy usprawniania. Zasady żywienia racjonalnego i dietetycznego dzieci. Diety eliminacyjne w różnych jednostkach chorobowych.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy, specjaliści z dużym stażem zawodowym – fizjoterapeuta, specjalista SI, dietetyk.

Liczba godzin: 40

Czas trwania kursu: 4 dni (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – po 10 godzin dydaktycznych)

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu i certyfikat.

 

Kompleksowe wspomaganie dziecka z zaburzeniami rozwoju


Program kursu

 1. Fizjologia rozwoju dziecka (okres 1-12 miesiąc życia)
 2. Najczęstsze zaburzenia ruchowe w pierwszym roku życia, możliwości przeciwdziałania
 3. Dziecko ryzyka, wcześniactwo
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej
 5. Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych chorobach niemowląt i małych dzieci – mózgowe porażenie dziecięce, dziecko wiotkie, kręcz szyi i asymetria, przepuklina oponowo-rdzeniowa, porażenie splotu barkowego
 6. Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych zespołach genetycznych – zespół Downa, zespół Pradera Williego, achondroplazja, rdzeniowy zanik mięśni, dystrofia mięśniowa)
 7. Drenaż przyspieszonego przepływu oddechowego jako terapia wspomagająca w schorzeniach układu oddechowego
 8. Zasady racjonalnego żywienia dzieci, zalecenia dietetyczne
 9. Środowisko wodne w rozwoju małego dziecka

  Koszt kursu: 1200 PLN studenci 720 PLN (materiały szkoleniowe w cenie kursu)