Kurs jest przeznaczony dla studentów oraz absolwentów kierunku fizjoterapia.

Celem kursu jest poszerzenie kompetencji językowych w zakresie:

  • komunikacji z pacjentem anglojęzycznym,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • zwiększenia mobilności zawodowej,
  • przygotowania do efektywnego korzystania z fachowej literatury,
  • uczestnictwa w specjalistycznych kursach, warsztatach, konferencjach naukowych odbywających się w języku angielskim,
  • przygotowania do wyjazdów w ramach programu ERASMUS+

Uczestnicy kursu zapoznają się ze specjalistyczną terminologią w zakresie podstaw anatomii, fizjologii, objawów chorób, metod fizjoterapii oraz praktyki zawodowej. Zajęcia przygotują także do zbierania wywiadu z pacjentem, kontaktów z rodziną, otoczeniem – w tym z  członkami zespołu terapeutycznego.

Przygotowanie uczestników do efektywnej komunikacji w języku angielskim jest realizowane poprzez poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy fizjoterapeuty, pracę z tekstami źródłowymi.

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652)

Wykładowcy: lektorzy z doświadczeniem akademickim, specjalizujący się w zakresie fizjoterapii.

Liczba godzin dydaktycznych: poziom A2 – 60, poziom B2 – 60

Organizacja zajęć: 15 dni w systemie weekendowym (sobota i niedziela po 4 godziny dydaktyczne dziennie). Zajęcia odbywają się w grupach małych (5-6 osobowych) lub dużych (8-10 osobowych) w formie bezpośredniej lub zdalnej (MSTeams). Istnieje możliwość zamówienia lekcji indywidualnych.

Cennik:

grupa mała – forma bezpośrednia 2000 PLN; forma zdalna 1500 PLN

duża grupa – forma bezpośrednia 1500 PLN; forma zdalna 1000 PLN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz