Kurs dla osób, które chcą poznać i stosować metody fizjoterapii w leczeniu koni.

Zawód zoofizjoterapeuta znajduje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku – kod zawodu 516406.

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych – Zoofizjoterapeuta i dostosowany do pracy z końmi.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i zootechnika
 • hodowców, właścicieli koni, trenerów, jeźdźców, miłośników koni
 • magistrów, licencjatów, techników fizjoterapii, techników masażystów oraz studentów kierunku fizjoterapia
 • zoofizjoterapeutów
 • behawiorystów, zoopsychologów
 • absolwentów i studentów studiów przyrodniczych

Osoby zgłaszające się na kurs są zobowiązane do przesłania wraz z Kartą zgłoszenia kopii/skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferta szkoleniowa obejmuje 120 godzin dydaktycznych z zakresu wszystkich podstawowych działów fizjoterapii zwierząt. Zjazdy weekendowe realizowane są w formie bezpośredniej z dużym udziałem zajęć praktycznych. W sytuacji zaostrzenia przepisów pandemicznych Organizator zastrzega sobie możliwość realizacji części zajęć (teoretycznych) w formie on-line w czasie rzeczywistym. Zajęcia praktyczne odbywają się z udziałem koni w ośrodku agroturystycznym Wyspa Dadaj www.facebook.com/KonieWyspaDadaj

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652), uprawniającego do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty:

 • 85% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie testu z całości materiału,
 • zdanie egzaminu praktycznego – prezentacja studium przypadku z planem rehabilitacji i zaleceniami w zakresie profilaktyki.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej na każdym zjeździe oraz mają dostęp do prezentacji, filmów zamieszczonych na stronie internetowej AMBItion.

Po ukończeniu kursu wskazane jest odbycie praktyki zawodowej pod kierunkiem doświadczonego fizjoterapeuty koni.

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy w lecznicach weterynaryjnych, stadninach, ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt, dają też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej (usługi w dziedzinie fizjoterapii koni).

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy, specjaliści z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnią praktyką w zakresie rehabilitacji koni – lekarze weterynarii, zoofizjoterapeuci:

 • prof. dr hab. n. wet. Waldemar Sienkiewicz, dr n. wet. Agnieszka Dudek, dr n. wet. Artur Stopyra – Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • lek. wet. Anna Kaniewska, inż. Anna Zduniak – Kanvet
 • lek. wet. Patrycja Ziętkowska – Kanvet Konie
 • lek. wet. Anna Jasińska-Kazimierczak – Acuvet Akupunktura i Rehabilitacja
 • mgr inż Magdalena Niklewska – fizjoterapia koni, X-Horse
 • inż. Eliza Golc – Konie na Wyspie Dadaj; Hoveler

Liczba godzin: 120
Czas trwania kursu: 14 dni (7 zjazdów weekendowych)
Zajęcia odbywają się w 10 – 12 osobowych grupach

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej w Olsztynie i ośrodku Wyspa Dadaj


Program kursu

 1. Anatomia topograficzna układu ruchu konia
 2. Anatomia palpacyjna
 3. Podstawy biomechaniki
 4. Podstawy behawioru koni
 5. Choroby układu ruchu (ortopedia, traumatologia, neurologia)
 6. Choroby koni sportowych
 7. Budowa i choroby kopyt
 8. Diagnostyka obrazowa na potrzeby fizjoterapii – interpretacja zmian patologicznych w obrazie radiologicznym kręgosłupa i szkieletu kończyn
 9. Fizjoprofilaktyka chorób i urazów
 10. Pierwsza pomoc
 11. BHP fizjoterapeuty koni
 12. Organizacja pracy fizjoterapeuty koni i marketing usług
 13. Badanie pacjenta – ocena manualna, ocena w ruchu
 14. Masaż koni
 15. Terapia manualna
 16. Techniki powięziowe
 17. Kinezyterapia
 18. Fizykoterapia
 19. Metody wspomagające rehabilitację
 20. Naturalne struganie oraz podkuwanie kopyt jako element rehabilitacji
 21. Zaopatrzenie ortopedyczne
 22. Wpływ żywienia na efekty rehabilitacji

Aktualne terminy zajęć i cena kursu podane są w terminarzu

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz