Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, masażystów i studentów kierunku fizjoterapia, którzy chcą poznać i stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną, komplementarną metodę terapii.

Zawód akupunkturzysta posiada numer 323001 w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Zał. do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r Dz. U. poz. 227).

Program kursu został opracowany na podstawie wzorców szkolenia w zakresie medycyny chińskiej oraz standardu Informacja o zawodzie Akupunkturzysta opublikowanego w 2018 roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wymagania zdrowotne: ogólny, dobry stan zdrowia. Przeciwwskazaniami do wykonywania akupunktury są znaczne dysfunkcje wzroku, niskie czucie dotykowe, mała zręczność palców oraz słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Osoby zgłaszające się na kurs są zobowiązane do przesłania wraz z Kartą zgłoszenia kopii/skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferta szkoleniowa obejmuje 90 godzin dydaktycznych. Zjazdy weekendowe (piątek-niedziela) realizowane są w formie bezpośredniej, z dużym udziałem zajęć praktycznych. W ramach kursu 8 godzinny moduł do wyboru*.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652)

 • 85% obecności na zajęciach
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • zdanie egzaminu praktycznego

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu, mają także stały dostęp do materiałów szkoleniowych (prezentacje) umieszczonych na stronie internetowej ambition.edu.pl (w zakładce opatrzonej hasłem).

Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (współpracujemy z urzędami pracy) lub Pożyczki na kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

Liczba godzin: 90
Czas trwania kursu: 10 dni
Zajęcia odbywają się w 10-12 osobowych grupach

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej w Olsztynie


Program kursu

 1. Wprowadzenie do medycyny chińskiej – historia, przyczyny chorób, teoria yin yang
 2. Pięć przemian i cykle
 3. Pojęcie energii Qi i fizjologia potrójnego ogrzewacza
 4. Podstawowe wzorce patologii
 5. Wstęp do diagnozy – wywiad i obserwacja
 6. Badanie pulsu
 7. Diagnoza języka
 8. Rodzaje punktów akupunkturowych
 9. Struktura merydianów i ich rodzaje
 10. Najważniejsze punkty akupunkturowe merydianów yin
 11. Najważniejsze punkty akupunkturowe merydianów yang
 12. Lokalizacja punktów akupunkturowych
 13. Techniki manipulacji igieł
 14. Diagnostyka różnicowa najczęstszych dolegliwości
 15. Zasady doboru punktów i kombinacje punktów akupunkturowych
 16. Leczenie bólu
 17. Wskazania i przeciwwskazania do akupunktury, BHP, organizacja gabinetu

* Moduły do wyboru (uczestnik wybiera 1 temat, wymiar 8 godzin)

– Akupunktura na rwę kulszową i ból kręgosłupa

– Akupunktura brzucha na urazy sportowe, paraliż, zamrożony bark, depresję

– Masaż pediatryczny TUINA


Aktualne terminy zajęć i cena kursu podane są w terminarzu

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz