AMBItion umożliwia:

  • zdobycie nowego zawodu: zoofizjoterapeuty, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, opiekunki dziecka
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych: wspomaganie rozwoju małego dziecka, język obcy dla celów zawodowych, praca z pacjentem „trudnym”
  • zdobycie nowych umiejętności na potrzeby własne: warsztaty dla rodziców małych dzieci oraz rodzin opiekujących się osobami chorymi, szkolenia w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu